EU ja päätöksenteko 5.7.2018

Euroopan alueiden komitea ja kansalliset kunta- ja aluejärjestöt tiivistävät yhteistyötään

Euroopan alueiden komitea (AK) ja paikallis- ja alueviranomaisten järjestöt kaikkialta Euroopan unionista ovat sitoutuneet rakentamaan yhteistyössä kestäväpohjaisempaa, osallistavampaa ja innovatiivisempaa Eurooppaa. AK:n täysistunnon yhteydessä 4. heinäkuuta kansallisten kunta- ja aluejärjestöjen johtajat kokoontuivat Brysseliin keskustelemaan siitä, mihin suuntaan Euroopan unionia tulisi kehittää.

Kuntia ja alueita edustavana EU:n poliittisena elimenä Euroopan alueiden komitea (AK) kutsui yhdessä Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) kanssa paikallis- ja alueviranomaisten valtakunnallisten järjestöjen puheenjohtajat keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta. Kuntaliittoa edusti tilaisuudessa hallituksen varapuheenjohtaja Sari Rautio.

Tiedote löytyy kokonaisuudestaan tästä: LO_cor-2018-03701-00-00-cp-tra-fi.