Bloggar 4.9.2018

Val i sikte

I Bryssel är sommaren slut och framför oss har vi en intensiv höst innan julen står för dörren. Ibland kommer jag på mig själv med att tro på villfarelsen att hösten och våren är ungefär lika långa, men så är det inte. Här i Bryssel är våren cirka sju månader lång medan höstens arbete ska skötas på lite under fyra månader. Många ärenden som inleds på hösten behandlas fortsättningsvis på våren, men julen ses ändå som en sorts mellanetapp som alla siktar på.

En fråga för denna höst är helt tydligt finslipningen av Brexit-avtalet. Från början skulle avtalet om EU-utträdet vara klart i oktober så att också de nationella parlamenten skulle ha tillräckligt med tid att godkänna avtalet. Nu har tidtabellen förlängts till november på grund av att åsikterna går isär. Brexit är tänkt att träda i kraft i slutet av mars 2019. Tiden är knapp och det återstår att se om utträdet sker med eller utan ett avtal. Hur det än går så är det svårt att se vem som vinner på det hela.

All kommande verksamhet speglar det faktum att vi har ett EU-val i antågande. Om man ska tro den opinionsmätning som Eurobarometern publicerade i slutet av våren, är stämningen rätt så god kring förberedelserna inför valet som går av stapeln i slutet av maj 2019. Opinionsmätningen visar att stödet för EU är starkt bland medborgarna i medlemsländerna. Till och med 60 procent av medborgarna är av den åsikten att EU-medlemskapet är positivt för det egna landet. I Finland ser 61 procent EU som en bra sak och till och med 70 procent av finländarna anser att Finland har nytta av medlemskapet.

Även om stödet för EU har ökat i största delen av medlemsländerna, visar opinionsmätningen också på vissa oroväckande resultat. Endast 32 procent av EU-medborgarna tror att EU är på väg i rätt riktning och till och med 41 procent anser att riktningen är fel. Framtidsdiskussionen som kommissionens ordförande Juncker lanserade för ett par år sedan har varit på sin plats. Frågan är dock om tillräckligt många medborgare har deltagit i diskussionen och om man verkligen lyssnar till dem.

Säkerheten är en fråga som många funderar på. Enligt opinionsmätningen prioriterar medborgarna kampen mot terrorism över andra valteman. Också i Finland oroar sig medborgarna över terrorism och särskilt försvarspolitiken.

Det lönar sig att noga fundera på vilka valteman som lyfts fram för att medborgarna ska intressera sig för valet. En positiv inställning till unionen syns förhoppningsvis också i valdeltagandet.

Också de teman som ska finnas på agendan under Finlands ordförandeskap diskuteras och kartläggs på olika håll. Vårt ordförandeskap sträcker sig över den senare hälften av 2019. Vi kunde ta lärdom av de senaste årens ordförandeskap. För att lämna ett bestående intryck lönar det sig att satsa på vissa teman. Estland koncentrerade sig starkt på digitalisering under sitt ordförandeskap och det är något vi minns.

Hösten och våren blir bråda tider i Bryssel eftersom det arbete som ännu inte är slutfört ska ros i land innan valen. Det är klart att alla frågor inte hinner få en lösning innan valen. Det finns skäl att hoppas på att nya krafter styr EU i en riktning som också medborgarna är med på.

I Finland våras det för riksdagsval innan det är dags för EU-val. Det vore bäst för alla om medborgarnas intresse för dessa val hölls uppe. Under den senaste tiden har det varit mycket prat om att politiken blivit allt hårdare och ytligare. Flera av de politiker som lämnar riksdagen ser inte längre det politiska arbetet som meningsfullt. Riksdagen är ett snuttjobb som inte längre passar sakkunniga. Trycket att bli återvald kräver kamp om rampljuset och ger en förvrängd bild av politiken.

Det demokratiska systemet är dock det bästa sättet att sköta våra gemensamma frågor och förtjänar större respekt. Båda valen är viktiga i Finland. Det är bra att påminna om vikten av EU-valen redan i detta skede för att medborgarna ska känna att det är viktigt att rösta. Ungefär 50 till 60 procent av kommunernas ärenden och de beslut som fattas i kommunerna har sitt ursprung i EU. Det finns skäl för skattebetalarna att intressera sig för vem bestämmer om deras ärenden i Bryssel.