Ulla Karvo

Artikkelit käyttäjältä Ulla Karvo

Ulla är direktör för Kommunförbundets kontor i Bryssel.