Blogit 4.9.2017

Syyskauden haasteita Brysselissä

Ulla Karvo, Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja

Ulla Karvo, Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja

Lomat ovat ohitse myös Keski-Euroopassa. Brysselin EU korttelit alkavat herätä ja muun muassa parlamentin valiokuntatyöskentely on käynnistynyt. Heti alkajaisiksi käytiin myös Brexit-neuvotteluiden kolmas kierros, jota ei voida tulkita kovinkaan tulokselliseksi. Euroopan unionin pääneuvottelija Michel Barnier totesi, että mitään erityistä edistymistä keskeisissä kysymyksissä ei saatu aikaan, vaikka hedelmällistä keskustelua asioista käytiinkin. Suuri näkemysero tuntuu liittyvän Britannian jäljellä oleviin maksuvelvoitteisiin EU:ta kohtaan. Näistä lähtökohdista syys- ja lokakuussa pidettävien neuvottelukierroksien ei uskota olevan paljoa tämän kertaista tuloksellisempia.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa käytiin myös Brexit keskustelua. Valiokunnassa selvitystä neuvotteluiden tilanteesta oli antamassa parlamentin brexit-koordinaattori Guy Verhofstadt. Hän kiteytti neuvotteluiden asiat kolmeen pääkohtaan: kansalaisten oikeudet, talousasiat ja Irlannin rajakysymys. Brexitin luomassa ikävässä tilanteessa Verhofstadt näki kuitenkin positiivisena sen, että Brexitin myötä unionin yhtenäisyys on lisääntynyt.

Viime marraskuussa toteutettu Euroopan laajuinen kysely eli Eurobarometri osoitti, että Brexitin jälkeen EU myönteisyys on lisääntynyt jäsenmaissa. Suomalaisista lähes 80 % kokee olevansa EU-kansalaisia ja 60 % näkee EU jäsenyyden hyvänä asiana. Viimeksi mainittu luku oli vuotta aiemmin 4 % matalampi. Myönteinen ilmapiiri lisää yhtenäisyyttä ja tuo vakautta ihmisten elämään.

Tässä vaiheessa komission toimikautta, kun puoliväli on ylitetty, pääosa uusista esityksistä on annettu. Nyt keskitytään tehtyjen esitysten etenemiseen parlamentissa ja neuvostossa. Monet Suomen kuntia kiinnostavat asiat ovat käsittelyssä. Muun muassa energiatehokkuus ja uusiutuva energia, talouspolitiikan kehitys ja koheesiopolitiikan tulevaisuus ovat esillä parlamentin valiokunnissa. Kaikkia koskettava keskustelu turvallisuudesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä on esillä monissa elimissä.

Omalta osaltaan lainsäädäntötyön edistymisestä ja jäsenvaltioiden yhteistyöstä huolehti kulloinenkin puheenjohtajamaa. Tämän vetovastuu otti vuorostaan Viro heinäkuun alussa ja se hoitaa sitä vuoden loppuun asti. Viro on myös esittänyt omat painotukset, joita se haluaa ajaa eteenpäin puheenjohtajakaudellaan. Nämä painotukset ovat: avoin ja innovatiivinen eurooppalainen talous, turvallisuus ja suojattu Eurooppa, digitaalinen Eurooppa ja vapaa datavirta sekä osallistava ja kestävä Eurooppa. Painotukset ovat varsin laveita ja lienee vaikea tulkita aikanaan, kuinka paljon niihin sisältyvissä asioissa on edistytty.

Kaiken kaikkiaan asiat etenevät siitä, mihin ennen lomia jäätiin. Seuraavana odotetaan Euroopan komission puheenjohtaja Junckerin joka vuotista puhetta unionin tilasta. Tämä puhe kuullaan 13.9. Strasbourgissa parlamentin istunnon yhteydessä. Tavan mukaan siinä kuullaan katsaus kuluneeseen vuoteen ja esitellään painopisteet vuodelle 2018. Koska kysymys on yleiskatsauksesta, voitaneen odottaa näkemyksiä esimerkiksi unionin arvoista ja niiden toteutumisesta. Puheesta saadaan myös käsitys vuoden 2018 Komission työohjelman painotuksista. Komission työohjelma seuraavalla vuodelle annetaan loppuvuodesta ja sen pohjalta Kuntaliitto asettaa omat prioriteettinsa vuodelle 2018.

Työntäyteinen syksy on jälleen odotettavissa Brysselissä ja kuten on viime vuosina nähty, myöskin yllättäviin tilanteisiin ja käänteisiin tulee varautua.