Blogit 3.4.2018

Asiat edistyvät joskus nopeasti tai hitaasti ja joskus eivät ollenkaan

Usein tuntuu, että EU:ssa asioiden eteneminen kestää ja kestää kauan. Varsinkin, jos seuraa jonkin tietyn asian etenemistä, niin yleensä niiden käsittely todellakin kestää. Kuitenkin koko ajan tapahtuu. Kun on paljon asioita meneillään, niin aina joku niistä etenee. Kaikki vuorollaan tai sitten voi jokin asia myös hautautua pinojen alle.  Toisaalta, jos löytyy yhteisymmärrys jonkin asian tiimoilta, niin hyvinkin nopea asioiden käsittely on mahdollista. Ja, jos mennään mutkat suorina, niin todella nopeita päätöksiä syntyy.

Viime viikkoina on paljon puhetta ja närää herättänyt puheenjohtaja Junckerin toiminta komission pääsihteerin valintaan liittyen. Juncker esitti täysin puskista oman kabinettipäällikkönsä Selmayerin nimitystä Komission pääsihteerin virkaan. Asian valmistelu oli tehty pimennossa ja komissaarit, jotka joutuivat asian päättämään, eivät olleet kuulleet siitä mitään ennen kokousta. Parlamentin puolella asia on keskusteluttanut ja menettelytapaa on kritisoitu paljon. Ja tätä kritiikkiä ei lievennä se, että valitun henkilön persoona – vaikka kuinka pätevä – herättää paljon ristiriitoja.

Kritiikkiä tällaisen oman miehen suosiminen varmasti ansaitseekin ja nimityksessä käytetty toimintatapa ennen kaikkea. Jos samaan aikaan ei suvaita joidenkin jäsenvaltioiden tapaa toimia oikeusvaltioperiaatteita vastaan, niin olisi syytä tarkastella myös omia toimintatapoja.

Puheenjohtaja Junckerin toiminta on toisessakin yhteydessä saanut osakseen paheksuntaa. Juncker onnitteli varsin vuolaasti Venäjän presidentinvaalien voittajaa, Putinina. Britanniassa tapahtuneen vakoojan myrkytysepisodin takia Britit paheksuivat tällaista onnittelujen vuolautta. Venäjä onnistuu sekoittamaan EU-maiden välejä ja on varmasti tästä tyytyväinen. Kuitenkin EU-maiden päämiesten yhteinen ulostulo osoittaa yhtenäisyyttä. Viime huippukokouksen loppupäätelmissä EU-johtajat tiukensivat aiempaa ulkoministerien kantaa hermomyrkkysikuun. Tämä oli hyvä asia, vaikka diplomaattien karkotusten osalta rivit hajosivatkin.

Nykyisen komission tavoitteena on vahvistaa Euroopan unionia muun muassa syventämällä rahoitusunionia. Pankkiunionia ja pääomamarkkinaunionia ajetaan vauhdilla eteenpäin, jotta hankkeet saataisiin maaliin vielä tällä kaudella. Jotta tämä olisi mahdollista, on komissio pyrkinyt välttämään ylisäätämistä.

Rahoitusunionin syventämisestä eri maissa esiintyy erilaisia näkemyksiä. Ranska on tullut ulos vahvemman sääntelyn kannattajana. Tähän suuntaukseen ovat reagoineet kahdeksan maan valtiovarainministerit kannanotollaan. Suomi on tässä rintamassa ajamassa lievempää linjaa, jolla kansalliselle tasolle taattaisiin taloudellista liikkumavaraa. Yhdessä Suomen kanssa ovat Tanskan, Viron, Irlannin, Latvian, Liettuan, Hollannin ja Ruotsin valtionvarainministerit korostamassa avoimen keskustelun tarvetta asiassa.

Talouspolitiikkaan liittyy myös EU-ohjausjakson talvipaketti. Paketissa komissio julkaisee jäsenmaiden taloudellista ja sosiaalista tilannetta koskevan vuotuisen analyysinsä. Tarkastelun kohteena on maakohtaisten suositusten toteuttaminen ja siinä arvioidaan mahdollisia epätasapainojatiloja. Maalikuun alkupuolella julkistetuissa maaraporteissa painotetaan ensimmäistä kertaa 2017 julkaistun Europan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteiden etenemistä.

Suomen maaraportissa on todettu, että olemme nyt nousemassa pitkästä taantumasta. Arviot ovat varovaisia ja monia kilpailukyvyn kannalta huolestuttavia asioita esiintyy edelleen.

Taloutta tutkaillaan siis monelta kantilta ja rahasta tuntuu aina olevan puutetta. Loppukeväästä saamme selville unionin pitkän aikavälin rahoitusraamin, joka haarukoi pitkälle myös koheesiopolitiikan tulevaisuuden. Brexitin myötä EU-budjettiin tullut rahoitusaukko vaikuttaa paljon tulevaisuuteen. Saadaanko aukko täytettyä ja jos, niin millä keinoin? Tullaanko karsimaan nykyisiä toimintoja, nostetaanko jäsenmaksuosuutta vai kehitetäänkö EU:n omien varojen osuutta? Tällä hetkellä erilaiset näkemykset liikkuvat ilmassa ja toukokuussa saamme sitten tietää komission painotukset.