Sosiaali- ja terveydenhuolto 20.9.2017

Maakuntahallinto ja sosiaali- ja terveyshallinto muissa Pohjoismaissa

Vanhukset, Koivupihan palvelutalo, Joensuu

Vanhukset, Koivupihan palvelutalo, Joensuu

Suomessa on käynnissä laaja sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja maakuntiin liittyvä uudistusprosessi. Miten maakuntahallinto ja sosiaali- ja terveyshallinto on järjestetty muissa pohjoismaissa – ja eräissä muissa Euroopan maissa?

Omaan ajankohtaiseen keskusteluumme  kiinnostavaa vertailutietoa löytyy Hallituksen esityksestä 15/17 kohdasta 2.17 Kansainvälinen vertailu:

  • 2.17.1 Alueellinen itsehallinto Pohjoismaissa ja eräissä muissa Euroopan maissa ja
  • 2.17.2 Pohjoismaiden ja eräiden muiden Euroopan maiden sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmät

Katso Hallituksen esitys 15/ 17 osoitteessa:  http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170015