Kuntien kansainväliset asiat 25.1.2018

Miten päivittää ystävyyskuntatoiminta tähän päivään – tapaus Viro

Suomen Viron suurlähettilään Kirsti Narisen aloitteesta ystävyyskuntaparit Vaasa-Pärnu, Tampere-Tartto ja Eura-Harkku – sekä mahdollisesti Taivalkosken kanssa suhteisiin ryhtyvä Illukan kunta Itä-Virumaalta (yhdistyneenä muiden kanssa) kävivät viime viikolla läpi ystävyyskuntatoiminnan nykyistä tilaa ja pohdintaa tulevaisuudesta. Viron  uudelleen itsenäistymisen myötä 1990 -luvulla syntyi runsas määrä ystävyyskuntia, kaikkiaan yli 250. Viron hallinnon jälleenrakennusvaiheessa työ oli intensiivistä ja molempia hyödyttävää. Virossa on nyt tapahtunut kuntauudistus, jossa kuntien lukumäärä laski 213 kappaleesta 79 kappaleeseen. Myös Suomessa on -90 luvun jälkeen kuntien lukumäärä vähentynyt.

EU -jäsenyys, ja muut tapahtumat ovat vieneet maiden kehitystä eteenpäin – miten tämä näkyy ystävyyskuntien yhteistyössä?

Ystävyyskuntatoiminta on monipuolista ja elävää kuntien monilla toimialoilla, elinvoiman kehittämisessä ja kulttuuriyhteistyöstä lähtien kuntalaisryhmien tapaamiseen.

Monet kunnat – mm. tapaamiseen osallistuneet, ovat aktiivisia – monissa kunnissa yhteistyö on hiljaisempaa. Kysymys ei ole pelkästään Suomen ja Viron kuntien suhteista, vaan siitä, miten kuntien kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja painopisteet muuttuvat. Tavoitehakuisuus on noussut esiin, samoin yhteistyö elinvoiman ja elinkeinoelämän edistämiseksi, sekä yhteistyö yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja kehitysyhtiöiden kanssa.

Tapaamisessa tuli esiin huoli siitä, miten hyviä käytäntöjä voidaan onnistuneesti jakaa – esim. Kuntaliiton kuntien kansainvälisen verkoston kautta – tai muuten. Liiton nettisivuja ei kovin kiitelty, sillä kansainvälisen yhteistyön kuvauksia, varsinkin kuntien osalta, saa etsiä.

Osapuolet lahden molemmin puolin miettivät nyt jatkotoimenpiteitä. Joka tapauksessa tässä tilaisuudessa saatiin aimo annos uutta potkua omaan yhteistyöhön – Kuntaliitot molemmin puolin myös osaltaan – esim. mahdollinen yhteinen ystävyyskuntatapaaminen Pärnussa vuonna 2019 sai pontta jatkoon. Samoin liittojen yhteistyösopimuksen jatkaminen.

Tähän asiaan tullaan palaamaan. Suuret kiitokset suurlähettiläs Nariselle ja lähetystölle aktiivisuudesta!